ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 • Μέλος ΔΕΠ σε θέση Επίκουρης Καθηγήτρια στο Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2020-)

Γνωστικό αντικείμενο: Εικονική/Επαυξημένη/Μεικτή Πραγματικότητα και Κινηματογράφος.

Μαθήματα:

 1. «Eισαγωγή στην Επαυξημένη-Εικονική-Μεικτή Πραγματικότητα»
 2.  «Κινηματογράφος και Επαυξημένη-Εικονική-Μεικτή Πραγματικότητα»
 3.  «Επαυξημένη/Μεικτή Πραγματικότητα ΙΙ»
 4. «Επαυξημένη/Μεικτή Πραγματικότητα Ι»
 • Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (2017-2020).

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Γραφικές Τέχνες- Πολυμέσα».

Υπεύθυνη Τμήματος. Θεματική Ενότητα ΓΤΠ61: Πληροφορική-Πολυμέσα.

Επιβλέπουσα Διπλωματικών Εργασιών.

Θέματα διπλωματικών εργασιών τα οποία επέβλεψε (2017-2019):

 • Διερευνήσεις πολιτισμικών ευαισθητοποιήσεων μέσα από διαδραστικά φωτιστικά δρώμενα.
 • Αφηγήσεις Φωτός: Μια διατύπωση Αρχών Συγκρότησης της Έκφρασης.
 • Η Εικονική Πραγματικότητα στην Ιατρική αποκατάσταση.  (Μάρθα Γεωργίου)
 • Έρευνα για τον σχεδιασμό Γραφικής Διεπαφής και Εμπειρίας Χρήστη για μέγιστη εμβύθιση σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας.

Θέματα διπλωματικών εργασιών τα οποία επιβλέπει (2019-2020):

 • Σκηνοθεσία για έργα κινηματογραφικής εικονικής πραγματικότητας (cinematic virtual reality).
 • Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Σχεδιασμός Φωτισμού – Πολυμέσα».

            Επιβλέπουσα Διπλωματικών Εργασιών.

Θέματα διπλωματικών εργασιών τα οποία επέβλεψε (2017-2019):

 • Ζητήματα «ανοικτής» και «κλειστής» διαδραστικότητας στη χρήση του φωτός στις ψηφιακές διαδραστικές εγκαταστάσεις.
 • Μεταθέσεις Οπτικών Πλαισίων Αντίληψης και ο Ρόλος του Φωτισμού.
 • Ο ρόλος του φωτισμού στη δημιουργία εμπειριών εμβύθισης στα περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας.
 • Ανάλυση και εφαρμογή του φωτισμού στη σχεδιοκίνηση.

Θέματα διπλωματικών εργασιών τα οποία επιβλέπει (2019-2020):

 • Μέθοδοι και τεχνικές φωτισμού στα εικονικά περιβάλλοντα.
 • Το φώς ως μέσο και μήνυμα στην εικονική πραγματικότητα. H αποκάλυψη, η ουσία και αφήγηση μέσα από το φόρμα που παράγεται από το φώς στον virtual reality κινηματογράφο.
 • Διδάσκουσα ΠΔ 407/80 (02/2018-08/018),Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

Γαλλο-Ελληνικό Μεταπτυχιακό μεταξύ ΑΣΚΤ και Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis «Τέχνη, εικονική πραγματικότητα και πολυχρηστικά συστήματα καλλιτεχνικής έκφρασης». (http://www.eumaster.asfa.gr/)

master3

master4

2012-13 “Epilogi in Crisis” Collaborative VR project reviews

VR review – Choice in Crisis Oculus Rift Experience

Review Oculus Rift DK1 – Επιλογή in Crisis

Τίτλος μαθήματος (M1, M2): «Πλατφόρμες συνεργασίας από απόσταση – Δημιουργία περιβαλλόντων εικονικής πραγματικότητας». Αυτοδύναμο διδακτικό έργο.

course1
Περιβάλλοντα Εικονικής Πραγματικότητας που αναπτύχθηκαν 2011/12 στο Μ1 της Ν.Δημητριάδη.

 • Ακαδημαϊκή υπότροφος (10-1/2018), Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Διδασκαλία δύο μαθημάτων Α και Γ εξαμήνου (Χρώμα-Σκίτσο-Κίνηση, Ελεύθερο Σχέδιο).

 • Παράδοση σεμιναριακού μαθήματος (6/2017), Θερινό Πανεπιστήμιο GAIIA  “Gesture & Artificial Intelligence in Industry & Arts”. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (σε συνεργασία με την Ecole des Mines ParisTech και το Univ. Paris 8).

Τίτλος μαθήματος: «Δημιουργία Εμπειριών Εικονικής Πραγματικότητας: Εμβύθιση και Σωματικότητα στην Τέχνη».

 • Υπεύθυνη διδάσκουσα εντατικού προγράμματος (2/2016), Ecole d’Architecture Nationale Supérieure Paris-Malaquais.

Υπεύθυνη διδάσκουσα ενταντικού προγράμματος.

Τίτλος εντατικού προγράμματος: «Η χωρική αφήγηση στους τρισδιάστατους καλλιτεχνικούς εικονικούς κόσμους σε πραγματικό χρόνο: θεωρητικά και πρακτικά θέματα».

 • Διδάσκουσα ΠΔ407/80 (2011-2015),Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

Γαλλο-Ελληνικό Μεταπτυχιακό μεταξύ ΑΣΚΤ και Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis «Τέχνη, εικονική πραγματικότητα και πολυχρηστικά συστήματα καλλιτεχνικής έκφρασης». (http://www.eumaster.asfa.gr/)

Τίτλος μαθήματος (M1, M2): «Πλατφόρμες συνεργασίας από απόσταση – Δημιουργία περιβαλλόντων εικονικής πραγματικότητας». Αυτοδύναμο διδακτικό έργο.

 • Διδάσκουσα ΠΔ407/80  (2011-2015), Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

Προπτυχιακό Μάθημα : «Πολυμέσα-Υπερμέσα».

(http://www.medialab.asfa.gr/)

Τίτλος σεμιναριακού μαθήματος: «Καλλιτεχνική δημιουργία στους εικονικούς κόσμους στο διαδίκτυο».

(2011-2013) Ελληνογαλλικό Μεταπτυχιακό «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών», Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΤΕΙ Αθηνών.

Τίτλος σεμιναριακού μαθήματος: «Δημιουργία πολυμεσικού περιεχομένου». 

 • Παράδοση σεμιναριακών μαθημάτων (2007-2008), Τμήμα Art et Technologies de l’Image, Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis. Ευρωπαϊκό Θερινό Πανεπιστήμιο (Université Européenne d’été UEE 2008).

Συμμετέχοντα Ιδρύματα: Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Polytechnic University of Valencia και Lille School of Fine Arts.

Τίτλος σεμιναρίου: «Έρευνα σε Τέχνη και Τεχνολογία: διαδικτυακά πολυ-χρηστικά περιβάλλοντα για συνεργατική καλλιτεχνική δημιουργία».

 • Παράδοση σεμιναριακών μαθημάτων (2004-2007), Τμήμα Art et Technologies de l’Image, Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis. Ευρωπαϊκά Εντατικά Προγράμματα («Intesive Programmes – IP»).

Συμμετέχοντα Ιδρύματα: Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Polytechnic University of Valencia, University of Goldsmiths και University of Hull.

Τίτλος εντατικού σεμιναρίου 2007: «Διαδραστική δημιουργία στο διαδίκτυο».

Συμμετέχοντα Ιδρύματα: Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και Polytechnic University of Valencia.

Τίτλος εντατικού σεμιναρίου 2005-2006: «ATELIE – Τέχνη και Τεχνολογία για μια μη-λεκτική γλώσσα».

Συμμετέχοντα Ιδρύματα: Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Polytechnic University of Valencia και University of Shanghai.

Τίτλος εντατικού σεμιναρίου 2004: «Without Words Project. Ψηφιακός Πολιτισμός: Έρευνα για μια μη-λεκτική γλώσσα».