ΕΡΕΥΝΑ

ΕΡΕΥΝΑ

Συντονίστρια του ερευνητικού έργου  «Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας στην ιατρική αποκατάσταση» (2018-2021).

Έργο “Virtual Reality applications in Medical Rehabilitation”)  REACT  το οποίο έχει ενταθχεί στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, ανάμεσα στην Ιατρική Σχολή του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και την NOUS VR Productions.
https://react-vr.gr/