Ερευνα

2018-2021 Συντονίστρια του ερευνητικού έργου  «Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας στην ιατρική αποκατάσταση» (“Virtual Reality applications in Medical Rehabilitation”)  REACT  το οποίο έχει ενταθχεί στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, ανάμεσα στην Ιατρική Σχολή του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και την NOUS VR Productions.

(2018-2019, @postasis (έργο στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS +), Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Μεθοδολογικές εργασίες, αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας, συμμετοχή σε σεμινάριο αξιοποίησης της πλατφόρμας, συμμετοχή στα Μultipliers Εvents του έργου και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.

2009-2014 VALab (Virtual Artistic Laboratory), έρευνα ανάπτυξης πολυ-χρηστικής πλατφόρμας συνεργατικής καλλιτεχνικής δημιουργίας και εκπαίδευσης από απόσταση για την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

Ιστότοπος πλατφόρμας Virtual Artistic Laboratory

valab

2006-2007 Έρευνα και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού εκπαίδευσης από απόσταση -Πρόγραμμα Ανάπτυξης συστήματος E-learning και τηλε-συνδιάσκεψης  (e-class) της Ανωτάτης Σχολή Καλών Τεχνών.

2004-2005 Έρευνα για ανάπτυξη ψηφιακής διαδραστικής και ρομποτικής πλατφόρμας Action Room για καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές εφαρμογές – Κέντρο για τον Ψηφιακό Πολιτισμό Φούρνος – Τμήμα Ρομποτικής ΕΜΠ – Πρόγραμμα ΠΡΑΞΕ της ΓΓΕΤ.

Μέλος Ερευνητικών και Επαγγελματικών Φορέων

  • Ερευνητική ομάδα INREV Image Numérique et Réalité Virtuelle Laboratoire Arts des Images et Art Contemporain – EA4010 – Université Paris 8
  • Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος – EETE
  • Ερευνητική Ομάδα Εργαστηρίου Πολυμέσων-Υπερμέσων Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
  • Ερευνητικό Εργαστήριο Fournos Lab Κέντρο για τον Ψηφιακό Πολιτισμού Φούρνος

Art – Research – Production